ဒုစရိုက် (၁၀) ပါးနဲ့ သုစရိုက် (၁၀)ပါး

ဒီ (၁၀)ချက်က ဒုစရိုက် (၁၀)ပါးလို့ခေါ်တယ်၊ သိအပ်တယ် မကျင့်အပ်ဘူးနော်…..

ကာယ ဒုစရိုက်
၁) ပါဏာတိပါတ = သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊
၂) အဒိန္နာဒါန = သူတစ်ပါးဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း၊
၃) ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ =သူတစ်ပါးသားမယားကို ပြစ […]